REKLAMACJE/ GWARANCJE

Jeżeli zakupiony produkt zawiera wadę Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji. W tym celu prosimy w pierwszej kolejności o skontaktowanie się z nami w celu ustalenia procedury reklamacyjnej. Jest to istotne, ponieważ część produktów posiada gwarancję producenta i często bezpośrednie skierowanie zgłoszenia reklamacyjnego przyspiesza jego realizację i może być serwisowany w autoryzowanych punktach wskazanych w karcie gwarancyjnej. Tak jest m.in. w przypadku komputerów PC, laptopów oraz urządzeń drukujących.

Jeżeli towar nie posiada gwarancji producenta należy wypełnić formularz, który znajduje się tutaj

Prosimy o szczegółowe opisanie występujących w towarze wad/ usterek.

Proszę wysłać zgłoszenie na nasz adres mailowy serwis@axpro24.pl

w temacie wiadomości proszę wpisać „reklamacja” i podać nr zamówienia.

W odpowiedzi przydzielimy numer zgłoszenia reklamacyjnego RMA. Reklamowany towar wraz z wypełnionym formularzem oraz dowodem zakupu należy dostarczyć lub wysłać na adres naszego sklepu:

F.H.U. AX PRO

ul. Wandy Rutkiewicz 9A

50-571 Wrocław

Dodatkowe informacje:

  • Kupujący dostarcza reklamowany towar na swój koszt.

  • Towar musi być zapakowany w sposób umożliwiający bezpieczny transport do serwisu.

  • Zgłaszany towar powinien być kompletny i zawierać wszystkie akcesoria mające wpływ na funkcjonalność sprzętu lub mogące być jedną z przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu.

  • W zgłoszeniu należy określić tryb reklamacji, z jakiego chcesz skorzystać - gwarancja lub niezgodność towaru z umową.

  • Reklamowany towar można odebrać tą samą drogą, jaką został do nas dostarczony - w salonie stacjonarnym (w przypadku zgłoszenia przez salon) lub za pośrednictwem firmy kurierskiej.

W razie pytań prosimy o kontakt na adres mailowy: serwis@axpro24.pl