ZWROT (ODSTĄPIENIE OD UMOWY)

Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej w sklepie internetowym w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z tego prawa należy poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

Oświadczenie może zostać złożone w formie pisemnej na adres:

F.H.U. AX PRO

ul. Wandy Rutkiewicz 9A

50-571 Wrocław

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

sklep@axpro24.pl

w temacie wiadomości proszę wpisać „odstąpienie od umowy” i podać nr zamówienia.

Mogą Państwo skorzystać z naszego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Zwracany towar prosimy dostarczyć osobiście lub odesłać niezwłocznie na adres:

F.H.U. AX PRO

ul. Wandy Rutkiewicz 9A

50-571 Wrocław

Tutaj znajdziesz przykładowy formularz zwrotu.

W przypadku odstąpienia od umowy Klient otrzymuje wszystkie zapłacone kwoty, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym decyzja o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy dotarła do sprzedawcy.

Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu, jaki został użyty w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraził zgodę na inne rozwiązanie.

Zwrot płatności może zostać wstrzymany do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

W przypadku, kiedy klient nie dokonał wcześniej opłaty za wysyłkę towaru, koszty dostawy zwracanego towaru ponosi klient.

Dodatkowe informacje:

  • Klient odsyła zwracany towar na swój koszt.

  • Zwracany produkt należy wysłać w oryginalnym opakowaniu, nie otwieranym i nie zniszczonym.

  • Zwroty należy wysyłać dobrze zapakowane.

  • Otwarte, używane lub zniszczone produkty nie podlegają zwrotowi

  • Produkty przygotowywane, modyfikowane na specjalne zamówienie Klienta (np. zestawy komputerowe) nie podlegają zwrotowi.

WYMIANA TOWARU

Aby dokonać wymiany towaru, należy go zwrócić zgodnie z procedurą zwrotu, a następnie złożyć nowe zamówienie.